O nás

Základní informace

Společnost Question Marks, spol. s r.o. působí na českém trhu od roku 2006. Hlavním předmětem činnosti společnosti je zpracovávání žádostí o dotace a zpracování optimalizační studie dle metodiky P.E.C.®

Mezi další aktivity naší dynamicky rozrůstající se společnosti patří také organizace výběrových řízení a poradenství  pro výrobní a vývojové firmy.

S ohledem na zvyšující se nároky na kvalitu poskytovaných služeb a celkový růst společnosti se neustále rozrůstá náš pracovní tým. Nejvíce přibývá specialistů na zpracování žádostí o dotace. Největší důraz klademe na zvyšování odborné kvalifikace všech svých zaměstnanců, kteří jsou v průběhu roku pravidelně proškolováni.

>>

Naše služby

P.E.C.® je metoda snížení nákladů výrobních podniků a to v především v oblastech firemních procesů, energetiky, materiálů, služeb a lidských zdrojů.

 
Žádosti o dotace

Poskytování informací
Všichni zaměstnanci naší společnosti mají přehled o aktuálních i připravovaných výzvách a jsou schopni poradit i v technicky a organizačně náročných případech

Příprava projektu
Každý projekt je zpracováván projektovým manažerem (specialistou), který koordinuje veškeré aktivity včetně spolupráce s externími dodavateli (projektanti, auditoři aj.)

Výběrová řízení
Zpracováváme pro zákazníky dokumentaci související s veřejnými výběrovými řízeními včetně jejich vyhodnocení.

Školení
Poskytujeme zákazníkům odborné školení pro dané výzvy.

Monitoring
Poskytujeme bezplatné poradenství po celou dobu sledovacího období.

 

>>

Vyhledávání

© 2008 Question Marks